Katja

Välkommen till Lidingö Musteri

Under påskhelgen är fiket öppet fredag-söndag kl 11-16. 

Med anledning av myndigheternas nya direktiv kring Coronavirus den 25 mars som utgår ifrån att undvika trängsel i lokaler, köer etc så gäller följande i musteriets fik.

Som kund beställer och betalar du vid disken. Vi glesar ut med färre bord inne och iordningställer gott om bord utomhus. På behörigt avstånd. Undvik att stå nära när du väntar på din tur i kö. Vid fler än 5 personer i kön ombeds ni avvakta utanför ytterdörren.

Vi vädjar till alla att ta sitt ansvar. Undvik besök helt och hållet om du känner dig krasslig. Tänk på hygien och tvätta händerna ofta.

Välkomna.

FACEBOOK

Hitta.se           

Har du några frågor kontakta oss gärna på info@lidingomusteri.se . Målsättning att svara inom 24 tim.