Katja

Välkommen till Lidingö Musteri

Söndag 4 oktober har vi besök av pomolog Mats Brokvist. Är du intresserad av att artbestämma dina äpplen, ta med 5 st av var sort. Kl 09-16.

För att boka, gå in under fliken "Bokning & Priser", tryck på knappen "Boka" och välj lämplig tid. Du måste ha minst 50 kg. Har du inte det, skicka oss ett mejl så försöker vi lösa det genom att blanda med annan kunds mindre mängd. Allt för att uppnå pressarnas minimivikt om 50 kg.

I takt med att det bokas upp kommer vi att lägga till fler tider och mustdagar.

Fiket är öppet Lördagar och söndagar ca kl 09-16 samt veckodagar då vi har kundmustning men då med ett något enklare sortiment.

FACEBOOK

Hitta.se           

Har du några frågor kontakta oss gärna på info@lidingomusteri.se . Målsättning att svara inom 24 tim.