Personuppgifter

Lidingö Musteri behandlar dina personuppgifter du lämnar i samband med bokning av tid via Boka Direkt, i enlighet med EUs direktiv om GDPR. Det innebär att du som kund ska känna dig trygg med hur vi hanterar uppgifter om dig. De uppgifter vi sparar för att fullgöra vårt avtal om att er tid är bokad en viss dag och tid är endast namn, mailadress, adress, telefonnummer och hur mycket äpplen du bokat. 

Inga uppgifter om er lämnas vidare och ingen obehörig har insyn. Lidingö Musteri är skyldig att tillmötesgå dina önskemål om att få tillgång till uppgifter om dig, få felaktiga uppgifter rättade, få uppgifter raderade och invända mot direktmarknadsföring. 

Registret över våra mustkunder administreras och garanteras genom Boka Direkt som sk personuppgiftsbiträde men ansvarig för registerhållningen är Lidingö Musteri.

Har du frågor eller undrar över något i frågan om musteriets dataskyddspolicy, vänligen maila oss på dataskydd@lidingomusteri.se